หัวข้อข่าว : โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสําหรับประถมศึกษา (SchoolMIS) เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนนักเรียน และงานทะเบียน

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 16:51 น. เข้าชม : 2336)

>>ทางเข้าใช้งานโปรแกรม SchoolMIS<<
 

Download>>คู่มือการใช้งานโปรแกรม schoolmis ปีการศึกษา 2558
Download>>แนวปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ครั้งที่ 4)

User Name และ Password คือ รหัส SMIS 8 หลัก ของโรงเรียน
 

พบปัญหาในการดำเนินงาน : ติดต่อ พารวีร์ 089-6119556
สำหรับโรงเรียนที่ทำไม่เป็นหรืออินเตอร์เน็ตไม่อำนวยสามารถนำข้อมูล
และคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่มารับคำปรึกษาและนั่งทำได้ที่สำนักงานเขตฯ

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ