O-NET ป.6 และ ม.3

สอบ O-NET ป.6 และ ม.3
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เหลือเวลาอีก

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

วินัยและกฎหมายครูน่ารู้

วินัยและกฎหมายครูน่ารู้อื่นๆ

วิดีโอ

วีดิทัศน์การใช้งานระบบ สถานศึกษา V3

คำแนะนำสำหรับครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

คำแนะนำสำหรับนักเรียน เตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

วิดีโออื่น ๆ

หน่วยงานอื่นๆ

Facebook

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 242วันนี้
  • 273เมื่อวานนี้
  • 3,680เดือนนี้
  • 6,038เดือนที่แล้ว
  • 3,438ปีนี้
  • 75,135ปีที่แล้ว